Muhâlaa Nedir?

By | 27 Nisan 2015

muhalaa-nedir   Muhala’a kelimesi, hulu’ kökünden alınmıştır. Hulu’un lügat manası; “çıkmak, çıkarmak, uzaklaştırmak”tır. Terim olarak manası ise, “kadının, bir bedel karşılığında evlilik bağından kurtulmasıdır. Muhala’a, bu hususta karı ile kocanın anlaşmaya varmalarıdır.
Normal durumlarda boşama hakkının kocada olduğunu biliyoruz. Ancak evliliğin devam etmesini istemeyen taraf kadın olur, koca da boşamaya razı ok mazsa, ortaya çıkan problemin çözümü için birkaç yol vardır ki bunlardan bir. de muhala’adır. Diğer yollardan olan hakem ve hakim aracılığıyla çözüme gidilme konusunu ise bundan sonraki bahiste ele alacağız.
Kocanın, karısından bir bedel alarak evliliğe son vermesinin caiz olduğu âyette ifade edilmektedir:
“Kadınlara vermiş olduğunuz mehirden birşeyi geri almanız size helâl değildir; ancak tarafların, Allah’ın koyduğu sınırlan koruyamamaktan korkmaları müstesnadır, eğer Allah’ın koyduğu sınırları koruyamayacaklarından korkarsanız, kadının, evlilikten kurtulması için birşey vermesinde, taraflara bir günah yoktur.” (Bakara, 2/229)