Mübarek Vakitler Nelerdir?

By | 18 Mayıs 2015

mubarek-vakitler-nelerdir   Allahü Teala bazı ayları bazı aylara, bazı gün ve geceleri de bazı gün ve gecelere üstün kılmıştır. Bunun birçok hikmetleri vardır. Bunu ileriki bölümlerde tafsilatlı bir şekilde anlatacağız.
İslami aylar sırasıyla şunlardır:
1. Muharrem,
2. Safer,
3. Rebiü’l-Evvel,
4. Rebiü’l-Âhir,
5. Cemâziyel Evvel,
6. Cemâziyel Ahir,
7. Receb,
8. Şa’ban,
9. Ramazan,
10. Şevval,
11. Zilka’de,
12. Zilhicce,
Öncelikle üç aylar konusu içinde alacağımız aylar şunlardır:
1. Receb,
2. Şa’ban,
3. Ramazan.
Bunun yanında “Eşhüru hurum” şeklinde ifade edilen haram aylar vardır:
8
Vır.,«,» , ,✓
1. Zilka’de,
2. Zilhicce,
3. Muharrem,
4. Receb.
Bu ayların içinde olan bazı gün ve gecelerse, diğer gün ve gecelere nazaran daha faziletlidir. Bunları şu şekilde ifade edebiliriz:
1. Kadir gecesi,
2. Berat gecesi,
3. Regaip gecesi,
4. Miraç gecesi,
5. Mevlid kandili,
6. Aşure günü,
7. Cuma günü,
8. Eyyam-ı Bıyd,
9. Bayram günleri
İşte bütün bu aylar, günler ve geceler içinde yapılan ibadetler, insana ahiret hayatında çok şeyler kazandırır. Bunları gaflet içinde geçiren insanlar, büyük menfaatleri yitirirler. Zira Allah (c.c.) bütün bunları, insanlar için bir rahmet ve mağfiret vesilesi kılmıştır.
Müslüman, bütün bu günler içinde kendisine, dost ve akrabalarına, zulme uğrayan insanlara, kısaca tüm müslümanlara dua etmeli, Efendimiz (s.a.v.)’e her zamankinden fazla salat-ü selam getirmelidir.
Bütün bunlar Allahü Teala’nın Ümmet-i Muhammed’e ihsan ettiği büyük nimetlerdir. Rahmetin yağmurlar halinde yağdığı bu zamanlar, insanın tefekküre dalıp, geçmişin hesabını yapacağı zamanlar olmalıdır.