Muaz B. Cebel (R.A.)

By | 15 Nisan 2015

muaz-b-cebel-r-a    Allah’în Rasûlü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Muaz kıyamet günü âlimlerin önünde olacaktır.” Abdullah b. Mes’ud da şöyle demiştir:

“Muaz tek başına bir ümmetti.”

Muaz vefat ettiğinde otuz üç yaşındaydı ve Hz. Ömer (r.a.) döneminde vefat etmişti. Rasûlullah döneminde yirmili yaşlarda olan bu genç için Rasû- lullah (s.a.s.): “Kur’an’ı dört kişiden okuyun; Abdullah b. Mes’ud, Sâlim, Übey b. Ka’b ve Muaz b. Cebel.”

Allah Rasûlü (s.a.s.): “Ümmetimin helal ve haramını en iyi bilen Mu- az’dır” diyerek onun ilmine şahitlik etmiştir. Henüz yirmili yaşlarda olan bir âlim için Allah Rasûlü’nün (s.a.s.) dudaklarından şu sözler dökülüyordu: “Muaz! Vallahi, ben seni seviyorum. Her namazdan sonra şu sözleri söy­lemeyi bırakma Allah’ım seni zikretmem, şükretmem ve en güzel şekilde ibadet etmem için bana yardım et.”