Mirac Hediyeleri

By | 5 Temmuz 2015

mirac-hediyeleri   Bu muhteşem gecenin hediyeleri de muhteşem olmuştur. Mi’rac gecesi Peygamberimiz (sav)’e hiçbir insanın görmedikleri gösterilmiş, hiçbir insanın gezmediği yerler gezdirilmiş olup, ona ve ümmetine özel hediye verilmiştir:
1) Bakara Sûresi’ilin son iki âyeti olan Âmenerrasûlü ile gücümüzün yetmediklerinden sorumlu olmadığımız müjdesi verilmiştir.
2) Allah (cc)’a ortak koşmayanların mutlaka cennete gireceği müjdesi verilmiştir.
3) Beş vakit namaz hediye edilmiştir.
Hz. Peygamber (sav), Yüce Allah (cc)’m sonsuz kudretinin bir eseri olan “îsrâ ve mi’rac”ı Mekkelilere anlattığı zaman, müşrikler inanmadılar. Bazıları da alay ettiler. Bazı müşrikler, onu yalancı çıkarabilmek için, daha önce hiç görmediği, sadece mi’rac gecesinde gittiği Mescid-i Aksanın özelliklerini sordular. Peygamberimiz (sav), Mescid-i Aksa’nm sorulan bütün özelliklerini tastamam anlatınca şaşırdılar.