«Meydan-ı Aşk»

By | 27 Haziran 2015

meydan-i-askEzelde aşk ile yandım kül oldum,
Nâr içre nurlara bandım gül oldum,
Şevk ile adını andım dil oldum,
Meydan-ı aşka yanmağa geldim,
Hû diyip Allah dönmeğe geldim..
Sıyrılıp hicaptan olayım üryan,
Cenah-ı aşk ile edeyim tayran,
Bir dahi cemalin eyleyim seyran,
Meydan-ı aşka yanmağa geldim,
Hû diyip Allah dönmeğe geldim..
Terkettim hevâyı, namusu, ân;
Geride bıraktım yok olan varı,
Neyleyim gayrı ben yâr-ü ağyarı,
Meydan-ı aşka yanmağa geldim,
Hû diyip Allah dönmeğe geldim..
Sırrımı öğrendim, hep bende imiş;
Mârifet, hakikat bu tende imiş;
Âşıkın nesi var, hep sende imiş;
Meydan-ı aşka yanmağa geldim,
Hû diyip Allah dönmeğe geldim..
Ey Aşkî kalk artık, gafletten uyan;
Çıldırmış desinler sayhanı duyan,
Nail-i vaslolur aşka baş koyan,
Meydan-ı aşka yanmağa geldim,
Hû diyip Allah dönmeğe geldim..