Mevkuf Ve Gayrı Lazım Evlilik Nedir?

By | 23 Nisan 2015

mevkuf-ve-gayri-lazim-evlilik-nedir  Sıhhat ve geçerlilik kazanması, tarafların veya velinin rızasına bağlı (mevkuf) bulunan evlilik akdi, ilgilinin rızası ile geriye dönük olarak sahih ve geçerli hale gelir. Rıza ve kabulün gerçekleşmesinden önce bağlı (mevkuf) nikâh, fasit nikâh hükmündedir.
Taraflardan birine veya velilerine fesih hakkı veren evlilik akitleri, bağlayıcı olmayan (gayr-ı lazım) akitlerdir. Böyle bir akitle evlenmiş olan çift, cinsî münasebette bulunmadan önce fesih haklarını kullanmış olurlarsa, akit, hiçbir hukukî netice doğurmaz. Fesih hakkı, cinsî münasebette bulunduktan sonra kullanılmış olursa, miras, nafaka ve birbirlerinin belli yakınlarıyla ebediyyen evlenme manii neticeleri gerçekleşmiş olur. Kadın hamile kaldıktan sonra fesih hakkı kullanılmaz.