Mestler Üzerine Meshetmek

By | 15 Haziran 2015

mestler-uzerine-meshetmekAbdestte ayakların yıkanması farz olan kısımlarını örtecek bir şekilde deri ve buna benzer giyilecek şeye mest denir.
Abdest aldıktan sonra ayaklarına mest giyen kimse, sonradan abdest aldığında artık ayaklarını yıkamayıp abdestli iken giydiği mestlerinin üzerine ıslak elle meshetmesi yeterlidir. Bu dînimizin Müslümanlara gösterdiği bir kolaylıktır.
Mestin müddeti, yolcu olmayanlar için 24 saat (bir gün bir gece) olup mestlerini çıkarmadan her yeni abdest aldığında mestleri üzerine meshederler. Yolcular için ise, 3 gün 3 gece müddeti (72 saattir).
Mestler üzerine şöyle meshedilir:
Önce sağ elini ıslatarak üç parmakla (parmaklar açık olarak) sağ ayağın ucundan başlayarak, ayak bileğine doğru topuğuna aşacak şekilde bir kere mesheder. Sonra da sol el ıslatılarak sol ayak topuklarını aşacak kadar yukarı doğru mestin üzeri üç parmakla meshedilir.