Meşhur Olan Hak Velilerinden Bazıları

By | 22 Haziran 2015

meshur-olan-hak-velilerinden-bazilari   Bu Hak velilerinin meşhurları:
1) Kutb-ül-aktâbın birincisi Abdülkadir Geylâni
2) Kutb-ül-aktâbdan Seyyid Ahmed Rüfâ’i
3) Şah Nakş-i-bend es-Seyyid Muhammed Bahâ’üddin
4) Es-Seyyid El-Hac Hünkâr Bektaş-ı Veli
5) Kutb-ül-aktâbdan Seyyid Ahmed Bedevi
6) Hazreti Sultan Mevlâna Celâlüddin-i Rumî
7) Hazreti sultan Hacı Şaban-ı Veli
8) Hazreti sultan Aziz Mahmud Hüdâ’i
9) Hazreti sultan İbrahim-i Gülşeni
10) Hazreti Sultan Ebül-Hasan Şazeli
11) Hazreti sultan Sünbül Yusuf Sinan
12) Hazreti sultan Seyyid Sadeddin-i Cibavi
13) Hazreti sultan Ramazan-ı Mahfi
14) Hazreti sultan İsmail-i Rumi
15) Hazreti sultan Muhammed Nureddin-i Cerrahi (kad- desallahu esrarehüm ve nefâ’nallahü bi-füyuzatihi.)