Mescide Girerken Ve Oradan Çıkarken Okunacak Dualar

By | 15 Nisan 2015

mescide-girerken-ve-oradan-cikarken-okunacak-dualar     Mescide girerken şöyle denilmesi müstehaptır:
Efızü billahi’l-azîmi ve bivechihi’l-kerîmi ve sultânihi’l-kadîmi min’eş- şeytânirracîm. elhamdu lillâh. Allâhumme salli ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli muhammedin. Allahumma’ğfir lî zunûbt ve’ftah lî ebvâbe rahmetike.
“Allah’ın rahmetinden kovulmuş şeytandan, yüce Allah’a, onun Kerîm olan zatına ve kadîm olan gücüne sığınıyorum. Hamd, Allah’adır. Allah’ım! Muhammed’e, Muhammed’in ailesine salât ve selâm et. Allah’ım! Günahlarımı bağışla. Bana rahmetinin kapılarını aç.”
Mescide girerken şöyle de denilebilir:

Allahumma’ğfir lî zunûbî ve’ftah lî ebvâbe rahmetike.
“Allah’ım! Beni bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.”
Çıkarken de aynısı söylenir ve şöyle tamamlanır.
Allâhumme’ftah lî ebvâbe fadlike.
“Allah’ım! Bana lütuf kapılarını aç.”