Merâtib-i-Tarikat

By | 21 Temmuz 2015

meratib-i-tarikat   Merâtib-i tarikat yedi adettir:
1) Şeri’at 2) Tarikat 3) Hakikat 4) Mâ’rifet
1) Kutbiyyet 6) Kurbiyyet 7) Ubudiyyet
Hz. Yunus kuddise sırruh, bu nutukları ile bu menzillere işaret buyurmuşlardır:
Seni ben severim candan içerû

Yolun vardır bu erkândan içerû
Şeriat, tarikat yoldur varana

Hakikat marifet andan içerû

Dinin terk idenin küfürdür işi

Ol ne küfürdür imandan içerû
Beni benden sorman ben, ben değilim

Bir ben vardır bende benden içerû

Süleyman kuş dili bilir dediler

Süleyman var Süleymandan içerû
Kesildi takatim dizde derman yok

Bu ne mezhep imiş dinden içerû

Yunus’un sözleri hundur ateştir

Kapında kul var sultandan içerû