Meleklerin Mahiyeti Nedir?

By | 4 Mayıs 2015

meleklerin-mahiyeti-nedir   Melekler, mahiyetleri bizce bilinmeyen; Allah (cc)’ın nurdan yaratmış olduğu varlıklardır. Onlar yemezler, içmezler, erkeklik ve dişilikleri yoktur. Melekler, Allah (cc)’m sevgili kullarıdır. Allah (cc)’ın emirlerini kusursuz yerine getirirler, hiç günah işlemezler.
Allah Teala (cc), varlıkları çeşitli şekillerde yaratmıştır. Bunlardan kimisi bizim görebileceğimiz, kimisi de göremeyeceğimiz şekildedir. İnsan, bazı varlıkları göremiyor. Çünkü, insanın gözü her şeyi görebilecek durumda yaratılmamıştır, görme yeteneği sınırlıdır.
Melekler, yerde, göklerde, çevremizde ve her yerde bulunurlar. Sayılarını ancak Allah (cc) bilir. Her birine Allah (cc)’ın verdiği görevler vardır.
Bazıları devamlı olarak Allah (cc)’a ibadet ederler. Bazıları da kâinatın tertip ve düzeni ile vazifelidirler. İnsanların gücünün erişemeyeceği büyük işler yapa¬lar. İnsanlara iyiliği telkin eden, kötülüklerden koruyan, sıkıntılı zamanlarda mü’minlerin yardımına gönderilen melekler de vardır. Yüce Allah (cc), meleklerin varlığı ile sonsuz kudretini göstermiştir.