Meleklere İmanın Ehemmiyeti

By | 4 Temmuz 2015

meleklere-imanin-ehemmiyeti   Dinimizin hem inancı bir amel ve harekete dayanır. İman sadece kalpte sak-lanacak mücerret bir fikir olursa ne önemi vardır? Bunun içindir ki, Kur’an’da iman zikredildiğinde hemen arkasından amel-i salih de zikredilir. Demek ki, bir şeye iman etmek, onu yaşamak demektir. İşte bunun için iman esasları, insanın yaşayışında kendisine rehber edineceği ve daima hareketlerini ona göre uyduracağı canlı prensiplerdir.
Bu noktadan hareketle, meleklere imanın da büyük bir önemi vardır. Dinimizin kabul etmiş olduğu melek, insanın tabii meyillerini, ruhî kuvvetlerini iyilik yapmak tarafına çeken, o tarafa sevkeden haricî ve ruhanî vasıtalar demektir. Buna iman etmenin farz olunduğunu kabul etmiş olan bir kimse, kendisini iyiliğe çağıran her sese kulak verir ve onun çağırdığı yere gitmeyi vazife bilir.
İyiliğe çağıran her sesi tasdik edip onun peşinden gitmeyi her müslüman nasıl bir vazife bilirse, kötülüğe sürükleyen herşeyi reddetmeyi, onun dediği yere gitmemeyi de yine vazife bilecektir. Bunun içindir ki, müslüman, meleklere iman etmek ve şeytanın dediği yere gitmemek, onu reddetmekle mükelleftir. Çünkü şeytan; insanı kötülüğe çağıran vasıtalar demektir. Onun vesveselerine, kışkırtmasına, günaha yöneltmesine aldırmamak; hiçbir şekilde bunlara kanmamalıdır.