Mekrûh Nedir?

By | 20 Nisan 2015

mekruh-nedirMekrûh, lügatte, sevimsiz bulunan, nâhoş ve kerih görülen şey de­mektir. Istılahta ise, dinen yapılması çirkin ve kötü görülen işler mânası­na gelir. Abdest alırken ve gusül ederken suyu israf etmek, erkeklerin ba­şı açık namaz kılmaları gibi hususlar mekruhlardandır.

Mekrûh iki kısma ayrılır:

  1.  Tahrîmen Mekrûh:Harama yakın olan mekrûha denir. Abdest alırken suyu israf derecede harcamak gibi.
  2.  Tenzîhen Mekrûh:Helâla yakın olan mekruhtur. Burnu sağ el ile temizlemek gibi.