Mekkelilerin Düşmanlık Sebepleri

By | 5 Mayıs 2015

mekkelilerin-dusmanlik-sebepleri   1) Nesilden nesile intikal eden anlayışları, inanışları, yanlış da olsa birden terk etmek, yenilikleri kabullenmek kolay değildir. Mekkelıler de uzun süre putlara tapınmışlar ve onları kabullenmişlerdi. İslâmiyet ise putları reddediyor, Allah (cc)’ın bir olduğunu söylüyordu. Bu yeniliği kabullenmekte zorlandılar.
2) Araplarda önder olabilmek için zenginlik ve çok çocuk sahibi olmak gerekiyordu. Oysa Hz. Muhammed (sav)’de liyakat ve fazilet vardı.Bunun için onun önderliğini kabullenmek istemediler.
3) Kabe ve Kabe’nin içindeki putlar Mekke dışındaki insanları oraya çekiyordu. Bu da Mekkeliler için ciddi bir ticari kazançtı. Putları ortadan kaldırmanın ticaretlerine zarar vereceğini düşünüyorlardı.Bu nedenle İslâm’a karşı çıktılar.
4) İslâmiyet Allah (cc) katında herkesin eşit olduğunu söylüyordu. Bı durum kendisini üstün gören ileri gelenlerin hoşuna gitmedi.
Yukarıda sayılan sebepler ve benzerleri nedeniyle Mekkeli müşrik 1er İslâmiyet’in yayılmaması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar.