«Meded Yâ Hz. Mevlânâ»

By | 28 Mayıs 2015

meded-ya-hz-mevlanaAşk-ı niyaz eyleyerek huzurda,
Elinden bir bâde içsem Mevlânâ..
Soyundursan sivâdan bir nazarda,
Mest olup kendimden geçsem Mevlânâ..
Kâbe-i uşşaktır merkad-i pâkin,
Derde devadır hâk-i ıtımâkin,
Semâ’ ile tavaf etsem, eflâkin
Ötesine kadar uçsam Mevlânâ..
Noksan gelen tamamlanır, can bulur;
Can, canını bulunca canân olur;
Can-ü canân vasıl-ı cinân olur,
Varsam ben de bir can seçsem Mevlânâ..
Peygamber değilsin, kitabın vardır;
Bütün insanlığa hitabın vardır,
Mazlûmla mahzuna şitabm vardır,
Lûtfetsen sırrını açsam Mevlânâ..
Hazreti Allah’ın sevgili kulu,
Muhammed aşkıyle buldu Hak yolu,
Ali’nin elinden içti bir dolu,
Bir katre versen de saçsam Mevlânâ..
Tebessümün, ehl-i dile şâfidir,
Tevecühün ehl-i aşka nâfidir,
Bir nigehin bu bendene kâfidir ,
Nail olsam, öyle göçsem Mevlânâ..
Aşkî senin ilelebet kölendir,
Gönül eri Hak yolunda ölendir,
Gerçek âşık ölürken de gülendir,
Ayağından bir kez kuçsam Mevlânâ..