Mâûn Sûresi

By | 6 Ağustos 2015

maun-suresiOkunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Eraeytelleziy yükezzibu biddiyn fi], Fezâlikelleziy yedu’ul yetiym [2]. Velâ yehuddu alâ taâmil miskiyn [3]. Feueylüllil musalliyn [4]. Elleziynehüm an salâtihim sâhûn [5]. Eîîeziynehüm yürâûne [6]. Ve yemneûneî-mâûn[7].
Ma’nâsı: “Dinî (hesap gününü) yalanlayan (Ebû Cehli) gördün mü? İşte budur ki, itip kakıyor yetimi. (Kendi doyurmadığı gibi başkalarını da) teşvik etmez yoksulu doyurmaya. Vay o namaz kılanların hâline ki, namazlarından gafildirler. Riyakârlık ederler. Zekât ve sadaka vermezler. (Hiç kimseye bir damla bir şey vermek de istemezler.)”