Mahlukatın Efdali

By | 4 Mayıs 2015

mahlukatin-efdali    Cenab-ı Allah (cc)’ııı mahlukatınm birbirlerine göre olan üstünlükleri şu şekildedir:
1) Bütün mahlukatın efdali, Muhammed Aleyhisselâm’dır.
2) İkinci derecede diğer peygamberler.
3) Meleklerin büyükleri.
4) Peygamberlerden gayri diğer insanlar.
5) Büyük meleklerin dışındaki bütün melekler.
Şu halde peygamberler, bütün insanların ve meleklerin efdalidirler. Hazreti Muhammed Aleyhisselâm ise bütün insanların, bütün peygamberlerin ve meleklerin efdali ve Allah (cc)’ın en sevgili bir kuludur. Allah (cc)’ın yarattığı mahlu- katm ve insanların en büyüğa O’dur. O’ndan daha büyüğü gelmemiş ve hiç gelmeyecektir.
Ve O, son peygamberdir. O’ndan sonra dünyaya başka peygamber gönderilmeyecektir. Kim böyle bir şey ileri sürerse yalancıdır.
O’nun peygamberliği umumidir. Bütün diinyayadir. Onun şeriatı, kendisinden evvelki bütün şeriatları, evvelki kitapların hükümlerini neshetmiştir. Kuranın hükmü ise umumi ve bakidir. İşte bizim, peygamberlere imanımız böyledir.