« Lütf-u-İlâhi»

By | 27 Temmuz 2015

lutf-u-ilahiAçıldı bu gece ebvâb-ı rahmet,
Mü’mine Mevlâ’dan selâmlar geldi..
Tevhid-ü tahmidle ref’oldu zulmet,
Hak celle alâdan ikramlar geldi..
Aşk odu düşünce kalb-i mecruha,
Tesbih-i tekbirle nur indi ruha,
Merhamet buyurdu âsi güruha,
Hidayet tâciyle ilhamlar geldi..
Aşk ile Hak dedi dağlar ve taşlar,
Döküldü gözlerden kan ile yaşlar,
Kıyamda, rükûda, secdede başlar;
Mağfiret va’deden kelâmlar geldi..
Kulunuz biz senin ey kerim
Allah î Rahmeyle bizlere ey rahim Allah!
Lûtfunla yarlığa ey halim Allah!
Mücrime daima in’amlar geldi..
Kapından kovarsan, kime gideriz?
Nârında yakarsan, biz ne ederiz?
Mâ’bud-u hakiki bir sensin deriz;
Kul isyan eyledi, ihsanlar geldi..
Muhammed aşkına affet bizleri,
Karartma mahşerde mahzun yüzleri,
Dergeh-i izzette yaşlı gözleri,
Tövbeye vesile imkânlar geldi..
İlâhi! Günahım dağlardan yüce,
İsyanla memlûyum gündüz ve gece,
Umar ki, Kevser-i Resûlden içe,
Aşkî’nin gûşuna ifhamlar geldi..