«Leyle-i-Kadr»

By | 28 Haziran 2015

leyle-i-kadrSûre-i Kadr’de Hak celle alâ,
Kadrini bildirdi, Kadir gecesi..
Lûtfiyle, fazliyle ol yüce Mevlâ;
Kulunu güldürdü Kadir gecesi..
O gece eyledi Kur’anı inzâl,
O gece eyledi Cibril’i irsâl,
Selâmlar gönderdi Rabbi müte’al,
Gözyaşm dindirdi Kadir gecesi..
Bin aydan hayırlı, bilin buyurdu;
Kadir’in kadrini bize duyurdu,
Mü’mini, kâfiri nura doyurdu;
Rahmete erdirdi Kadir gecesi..
Kadrini bilene, her gün Kadir’dir;
Gafilin gafleti, nefse gadirdir;
Bu gece mü’mine şerh-i sadırdır,
Hükmünü indirdi Kadir gecesi..
Ne mutlu bu gece secde edene,
Ne mutlu bu gece vecde gidene,
Ne mutlu bu gece mecde yetene,
Cenneti verdirdi Kadir gecesi..
Ey Aşkî! Kadrini bil de şükreyle,
Başını secdeye koy da zikreyle,
Rabbinin ihsanı nedir, fikreyle,
Ateşi söndürdü Kadir gecesi..