Lanetleşme (Liân)

By | 27 Nisan 2015

lanetlesme-lian   Eşini zina yapmakla suçlaması halinde, kendisinden bunu isbat etmesi talep edilir. İsbat edemediği takdirde ise iki yol vardır:
Ya iftira ettiğini itiraf edip 80 sopaya razı olmak, ya da karı ve kocadan her biriniıı hakim önünde lânetleşme yemini yapması.
“Eşlerine zina isnad eden, kendilerinden başka şahitleri de bulunmayan kimselere gelince, onlardan zina isnad edenin şahitliği, dört defa, kendisinin mutlaka doğru söylediğine Allah’ı şahit tutması, beşincisinde ise eğer yalan söylüyorsa, Allah’ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Diğerinin de dört defa, sözüne Allah’ı şahit tutup eşinin kesinlikle yalan söylediğine şahitlik etmesi, beşincisinde ise eğer eşi doğru söylüyorsa, Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kendisinden cezayı kaldırır.” (Nûr Sûresi, 24/6-9)
Bu şekilde lânetleşme yemini yapıldığında, Hanefîlere göre, hakimin hük¬müyle eşlerin evlilik hayatı sona erer.