«Lâ İlahe İllallah»

By | 26 Haziran 2015

la-ilahe-illallah Tevhid eyle her yerde,
Derman olur her derde,
Zikret Hakkı seherde,
Lâ ilâhe illallah..
Zikr-i Hakla seyrolur,
Vechullah’a meylolur,
Gafillere veylolur,
Lâ ilâhe illallah..
Hakka vuslât özlersen,
Hak cemalin gözlersen,
Hak rizasm izlersen,
Lâ ilâhe illallah..
Muhammed destgirimiz,
Şeyh Nureddin pirimiz,
Tevhid-ü tekbirimiz,
Lâ ilâhe illallah..
Zikr-i Haktır tâcımız,
Tevhiddir ilâcımız,
Vuslâttır minhâcımız,
Lâ ilâhe illallah..
Tevhid eder var olan,
Zikretsin darda kalan,
Hakkı hakkıyle bulan,
Lâ ilâhe illallah..
Her yerde tevhid eyle,
Her nefes tahmid eyle,
Daima temcid eyle,
Lâ ilâhe illallah..
Zikreden mağfur ohır,
Hıfzeden mebrur olur,
Söyleyen mesrur olur,
Lâ ilâhe illallah..
Aşkî der: Kadir Mevlâm,
Resûl’e salât, selâm;
Nasibet âhir kelâm,
Lâ ilâhe illallah..