Kutub Kimlerden Olur?

By | 21 Temmuz 2015

kutub-kimlerden-olur    Resûlüllah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin âli üç kısımdır:
1) ÂL-Î-SÛRÎ ki, İmam-ı Haşan ve îmam-ı Hüseyn aleyhümüsselâma nisbeti olanlardır. Bu zevata SEYYİD ve ŞE¬RİF tâbir olunur.
2) ÂL-l-MÂ’NEVİ’dir ki, sülûkünün nisbeti, Allah Resûlünden olanlardır.
3) ÂL-l-SÛRl-l-MA’NEVl’dir ki, her ikisini câmi olanlardır. (Hem SEYYİD veya ŞERİF, hem de sülûkünün nisbeti Allah Resûlünden olanlardır.)
KUTUB’lar, işte bu üçüncü kısımdan zuhur ederler. Enbiyâ’nın vârisleri, ulemâ-i âmiliyndirler. Yani şeriatlarının söz kısmına vakıftırlar. Resûllerin vârisleri ise, MÜRŞÎD-i HAK olanlardır. Ulül-azim olan rüsûl ve enbiyâya vâris olan¬lar, tevhid-i hakikiyi câmi olan müçtehitlerdir.