Kutb-ül-Aktâb

By | 21 Haziran 2015

kutb-ul-aktab    Cenab-ı Resûl-ü Ekrem ve Nebiyyi muhterem, mahbubel âşıkıyn ve Resûl-ü Rabbil-âlemiyn aleyhi ve âlihi salâvatullah-ül Mu’ıyn efendimiz hazretlerinin ümmetinden, sayılamayacak kadar çok ve kerametleri zahir, derecatı bâhir ârif-ibillah, kutub ve müctehidiyn yetişmiştir, kıyamete kadar da işlerini takip edecek vâris-i-Enbiyâ ve vâris-i-rüsül-ü-izâm yetişecektir.
Fakat, bunlar içinde kutublar kutbu olanlar, şu zevat-ı âli-kadrdir.
Seyyid Abdülkadir Geylâni (Bâzullah-ileşheb)
Seyyid Ahmed-er-Rüfâ’i (Ebül-âlemeyn)
Seyyid Ahmed Bedevi (Ebün-nesebiyn) ,
Seyyid İbrahim Düssuki (Ebu-Uyun)