Kureyş Sûresi

By | 6 Ağustos 2015

kureys-suresiOkunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Li’îlâfî kureyşin [1]. îlâfihim rıhleteş’şitâi ves’sayf[2], Fel’yâbüdû Rabbe hâzel-Beyt [3]. Elleziy et’amehüm min cûiu ue âmenehüm min havf  [4]
Ma’nâsı: “Kureyşi ülfet ettirmek (emniyet ve selâmetleri) için, kış ve yaz seferlerinde ülfet ettikleri (faydalandıkları) için, bâri bunun için, bu beytin (Kabe’nin) Rabbına ibâdet etsinler, (putlara tapmaktan vazgeçsinler) O Rab ki, onları açlıktan kurtarıp doyurdu ve müthiş bir korkudan (fü sahihlerinin saldığı korkudan) emin kıldı.”