Kurban Nedir?

By | 13 Haziran 2015

kurban-nedir-2   Kurban; ibadet niyetiyle, belirli vaktinde, muayyen hayvanı kesmektir. Kendisine fitre vacib olan kimseye kurban kesmek vacibdir. Ebu Yusuf ile İmam-ı Muhammed’e, Malik, Şafiî ve Ahmed (rahme-tu’llahi aleyhim)’e göre sünnet i müekkededir.