Kurban Kesmenin Yerine Sadaka Verilebilir mi?

By | 14 Mayıs 2015

kurban-kesmenin-yerine-sadaka-verilebilir-miHer ibadetin ayrı bir yeri vardır. Zekâtın ayrı, sadakanın ayrı kurbanın da ayrı bir yeri vardır. Ama kurbanın kesildiği kurban bayramı günlerinde kurbanlık hayvan kesilememişse; canlı ise kendisi, değilse parası tasadduk edilir. Allah’a kurbiyet için yapılan malî ibadetler iki çeşittir; bir kısmı sadaka ve zekâtta olduğu gibi temlik yani başkasına mülk olarak vermektir. Diğeri ise itlaf yani bir şeyi, elden çıkarma, feda etme şeklindedir. Köle azad etmede olduğu gibi. Kurbanda her ikisi de vardır. Kurban keserek kurbiyet kazanmadır ki, bu itlaftır. Sonra eti tasadduk etmek bu da temliktir. Ama asıl olan Allah rızası için kurban kesmektir. Bu yapılmadan kurban vecibesi yerine getirilmiş olmaz. Bu sebeple kurban bayramı günlerinde kurban kesme yerine parasını tasadduk etmekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olmaz.