Kurban Kesmede Yolcu ve Seferi Olmanın Hükmü Nedir?

By | 13 Mayıs 2015

kurban-kesmede-yolcu-ve-seferi-olmanin-hukmu-nedirDinen yolcu hükmünde olan kimse kurban kesmekle mükellef değildir. Ancak yolcu hükmünde bulunan kimsenin tek başına veya mukimlerle birlikte kurban kesmesine bir mani yoktur. Hanefilerin yolcu için böyle bir ruhsattan söz etmeleri, ibadetlerde külfeti kaldırmaya ve kurbandan gözetilen hikmetlerin gerçekleşmesine öncelik vermeleri sebebiyledir. Diğer mezheblere göre, kurban mukim için de yolcu için de sünnettir.
Klâsik fıkıh kitaplarında konu böyle ele alınmış olmakla birlikte, günümüzde yolculuk imkân ve şartları büyük ölçüde değişmiştir. Bayram tatilini fırsat bilerek yurt içi veya dışı geziye çıkan, yazlığa giden memleketine giden kimsenin durumu farklıdır. Bu durumdaki kimselerin söz konusu ruhsattan yararlanma yerine, ya önceden gerekli tedbirleri alarak vekaleten kurbanını kestirmesi ya da bulunduğu yerde kurban kesmesi daha isabetlidir.