Kurban Kesilebilecek Hayvanlar

By | 13 Temmuz 2015

kurban-kesilebilecek-hayvanlar   Kurbanın rüknü, kesilmesi caiz olan hayvanı kesmektir. Kurban olması caiz olan hayvanlar da şunlardır:
Deve, sığır, manda, koyun, keçi. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki seneliği, koyun ve keçinin bir seneliği, (altı ayı geçmiş olanı) kurban olur. Koyun gösterişli olursa altı aylığı da olur.
Koyun ile keçi yalnız bir adam için kurban olur. Diğerleri bir adamdan yediye kadar müşterek kurban olur. Yedi kişi bir deveyi veya bir sığırı alıp müşterek kurban yapabilirler. Şu kadar ki, her birinin kurban niyetiyle iştirak etmiş olmaları şarttır. Kurban olacak hayvan boynuzlu ve boynuzsuz, veya biraz boynuzu kırık, dişi veya erkek olmak caizdir. Arık olmayan uyuz bile kurban olur. Şu kadar ki, koyun ile keçinin erkeği, sığır ile manda ve devenin dişisi efdaldir.