Kurban Eti Kimlere Verilmelidir?

By | 13 Temmuz 2015

kurban-eti-kimlere-verilmelidir    Vacib olan, kurbanı kesmek ve kan akıtmaktır. Binaenaleyh, diri diri kurban tasadduk edilmekle, vacib olan borç ödenmiş olmaz. Kestikten sonra etini tasadduk etmek müstehabdır; etmese de olur. Kurban kesen kimse, kurbanın etinden hem yer, hem yecıirir. Yedirdiği kimselerin fakir olması lâzım değildir. İsterse bir kısmını da saklar; bir kısmını da fukaraya verir. Efdal olan fukaraya dağıttığı, üçte birinden az olmamalıdır.
Kurbanın etini üçe taksim ederek birini fukaraya sadaka vermesi; birini eşe dosta hediye etmek, onlara ziyafet vermek; diğerini de nafakaları kendi üzerine vacib olan aile fertlerine bırakmak efdal ve müstehabdır. Hepsini vermek de caizdir.
Eğer kurban kesen kimsenin evinde çoluğu çocuğu çok olup hali vakti de geniş değilse, sadaka ve hediye etmeyerek ev halkına bol bol yedirir.
Kurbanın derisini de sadaka olarak verir. İstediği yere verebilir. Kurbanı kesmeden evvel tüyünü kırpmak mekruhtur. Şayet kırpmış ise onu da tasadduk, yani bir hayra sarfetmelidir.
Kurban kesmenin vacib olmasının sebebi, vakittir. Binaenaleyh, vakit tekerrür ettikçe kurban kesmenin vacib olması da tekerrür eder.