Kurban Duaları

By | 19 Mayıs 2015

kurban-dualari      Kurban kesmek dinen zengin sayılan her müslümana vaciptir. Kurbanların bayramın ilk üç gününde kesilmesi lazım gelir. Kurban, deve, sığır, manda, koyun ve keçiden kesilir. Devenin beş seneliği, sığır ve mandanın iki seneliği, koyun ve keçinin bir seneliği veya cüsseli ve gösterişli olmak şartıyla altı aylığı kurban edilebilir. Tavuk ve horoz gibi hayvanlardan kurban olmaz.
Kurban kesilirken kıbleye çevrilir. Eziyet etmeden sol yanı üzerine yatılır ve:
Allâhümme innî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti vel erda hanîfen ve mâ ene mine! müşrikin, Allâhü ekber, Allâhü ekber lâ ilahe illallâhü vallâhü ekber; Allâhü ekber ve lillâhil hamd.
diye üç kere tekbir getirilir. Tekbir bitince:
“Bismillâhi Allâhü ekber” diyerek kurbanı keser. Kurban kesilince kurban kesen Allah rızası için iki rekat namaz kılar. Namazdan sonra:
“Allâhümme inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve memâtî I¡İlâhi rabbi’l-âlemîne lâ şerike leh”
diye dua eder. Mevlamız da onun ibadetini inşallah kabul eder.
Bütün müslümanlar, arefe günü sabah namazından itibaren farz namazlardan sonra bayramın dördüncü günü ikindi namazının sonuna kadar tekbir getirirler. Ve bu tekbirleri getirmek vaciptir:
“Allâhü ekber; Allâhü ekber, lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”
Buna teşrik tekbiri denir.