Kuranı Kerim Türkçe Okunuşu

By | 15 Nisan 2015

kuranı-kerim-türkçe-okunuşu kuranı-kerim-türkçe-okunuşu-Kuran-ı Kerim okumanın iki şekli vardır. Birincisi Kuranı Kerim Arapça okunuşu ile okumaktır. İkinciside Kuranı Kerim Türkçe okunuşu ile okumaktır.

Kuran-ı Kerim’i en doğru şekilde okumak tabi ki orjinal Arapça metinden okumaktır. Böyle okunduğu takdirde ecir ve sevabı daha çok olur çünkü Arapça harflar tam çıkartılmış, tecvidler yerinde yapılmış olur böylelikle kelimelerin ve cümlelerin anlamı değişmeden okunmuş olur.

Arapça bilmeyen ama Kuranı Kerim ile amel etmek istiyenler Kuranı Kerim Türkçe okunuşu ile Kuran okumaktadırlar.

Kuranı Kerim Türkçe okunuşu Arapça indirilen Kuranı Kerim’in Türkçe okunuşunun yazılması ile hazırlanmıştır. Bazı Arapça harflerin Türkçe tam karşılığı olmadığı için Kuranı Kerim Türkçe okunuşu ile okunması çok tavsiye edilmemiştir.

Kuranı Kerim Türkçe okunuşundansa Arapça’yı öğrenip gerçek metninden Kuranı Kerim Arapça okunuşu ile okumakta fayda vardır. Yeni basılan Kuran-ı Kerimlerde ve Yasin cüzlerinde Kuranı Kerim Türkçe okunuşunu, Arapça okunuşunu ve mealini bir arada bulmak mümkündür.

Kuranı Kerim Türkçe okunuşunun nasıl olduğunu merak edenler için Fatiha suresini Kuranı Kerim Türkçe okunuşu ile yazılışını örnek olarak verebiliriz;

Bismillahirrahmanirrahim

1. Bismillahirrahmanirrahim

2. El hamdü lillahi rabbil alemin

3. Er rahmanir rahıym

4. Maliki yevmid din

5. İyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn

6. İhdinas sıratal müstekıym

7. Sıratallezine en’amte aleyhim ğayrilmağdubi aleyhim ve lad dallin