Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 5

By | 13 Nisan 2015

kuran-ve-ilmi-gercekler-55. “Sen dağlan görür de onları hareketsiz sanırsın, oysaki onlar bulutlar gibi yüzer geçer.”

Yine Kur’ân-ı Kerim, dünyaya ait parçalar olan dağlara dikkat çekmek suretiyle arzın hareket ettiğine işaret etmiştir.

Görüldüğü gibi, kâinat kitabının bir tercümesi olan Kur’ân’da -en mükerrem bir varlık olarak kâinata gerçek değerini kazandıran- insanla alâkalı İlmî meseleler ve gerçekler de ihmal edilmeyip, önem ve mahiyetlerine göre yerini almıştır.