Kur’ân ve İlmî Gerçekler – 3 ve 4

By | 13 Nisan 2015

kuran-ve-ilmi-gercekler-3-ve-43. “Semayı (kudret) eliyle biz kurduk ve ona durmadan genişlik veriyoruz.”
Bu âyette, ilim mahfillerinde ağırlığını devam ettiren ‘mekân genişlemesi’ bin dört yüz küsur sene evvel Kur’ân’da söz konusu edilmektedir.

4. “Güneş de kendi ekseni etrafında bir vakte kadar hareket eder.”
Kur’ân asırlar önce, eski kozmolojiye rağmen, Güneşin sabit olmadığını ve kendi ekseninde hareket ettiğini bildirmiştir.