Kur’an Okumaya Geçiş ve Geliştirme

By | 22 Nisan 2015

Kur’an Okumaya Geçiş ve GeliştirmeKur’an Okumaya Geçiş ve Geliştirme

Elif-ba’yı tamamlayıp Kur’an okumaya yeni başlayan ço­cuğun moral ve desteğe çok ihtiyacı olur. Kelimeleri birbirine bağlarken zorlanabilir. Bu bölümde hoca çok okuyacak çocuk de çok tekrar edecektir. Koro okuyuşuyla çalışılırken bazen ay­nı kelimelerin okunuşunu tek tek de dinlemek gerekir. Bu se­viyede öğretim yapılırken tam bir sayfayı değil de birkaç satırı defalarca okutarak, okumayı geliştirmek öncelikli hedef ol­malıdır. Bu süreçte yapılabilecek önemli uygulamalar şöyledir:

  1.  Kur’an-ı Kerim okumaya geçen çocuklara Kur’an’ın ilk sayfalarından satır satır yüzüne okuma çalışmaları yaptırılır.
  2.  Azami üç satın, kelime kelime veya birkaç kelime ha­linde koro okuyuşu ile talim usulüyle okutulur.
  3.  Çocukların aynı satırları yaklaşık 15-20 defa okumalarını sağlanır.
  4.  Birkaç sayfa bitinceye kadar aynı metot uygulanır. Çocuklar belirli bir seri okuyuşa ulaştıkları tespit edildikten sonra “üç satır” sınırı beş satıra çıkarılır ve aynı metotla yapılacak olan yüzüne çalışmaları bu kez beş satır üzerinden yürütülür. Bu şekilde okutmaya bir süre devam edilir.
  5.  Daha sonra çocuğun durumuna göre yarım sayfaya geçilebilir. Yarım sayfayı çok okuma metodu çocuğun oku­ma hızına göre bir müddet devam ettirilir.
  6.  Yarım sayfayı güzel okuyan çocuk artık bir sayfaya ge­çirilir. Koro okuyuşu ile çalıştırılıp çocukların ders dışı en az on defa okuyarak derse gelmeleri sağlanır.
  7. Yüzüne Kur’an Okumayı Hızlandırmak (Seri Okumak)

Kur’an-ı Kerim’i takılmadan seri okuyabilmek için hızlı okumayı geliştirmek gerekir. Bu kademede en çok dikkat edil­mesi gereken “az yeri çok defa okumak” ve okuma hızını yük­seltmektir. Bu uygulamayı bir süre devam ettirmede sabır ve azim göstermektir. Çünkü başlangıçta okuma hızı gelişmiyor gibi algılanabilir fakat bir süre devam edildikten sonra kolay­lıkla seri okuyuşun gerçekleştiği görülecektir.