Kur’an-ı Kerim’in Özellikleri

By | 5 Temmuz 2015

kuran-i-kerimin-ozellikleri   En son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed (sav)’e Allah (cc) tarafından gönderilen Kur’an-ı Kerim müslümanlığın kutsal kitabıdır.
Kur’an-ı Kerim’i diğer ilâhi kitaplardan ayıran ve üstün kılan birçok özellikler vardır:
1) Kur’an-ı Kerim Peygamber Efendimiz (sav) e indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir. Kıyamete kadar da bozulmadan devanı edecektir.
Öteki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş, bazıları da birçok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah (cc)’tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiştir. Kur’an-ı Kerim’i koruyacağını Yüce Allah (cc), şu âyetle teminat altına almıştır:
“Kur’an’ı sana Biz indirdik, onun koruyucusu da Biziz.” (Hicr, 15/9) Gerçekten de Allah (cc), kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i günümüze kadar korudu, kıyamete kadar da koruyacaktır.
2) Kur”an-ı Kerim toplu olarak değil, zaman ve olaylara göre âyetler ve sûreler halinde parça parça inmiştir. Bu durum, onun kolayca ezberlenmesini ve korunmasını sağlamıştır.
3) Kur’an-ı Kerim son ilâhi kitaptır. Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir. Kur’an’m hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak, değişmeyecektir.
4) Kur’an-ı Kerim, bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır. Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur. Halbuki diğer kutsal kitaplar, belirli milletlere gönderilmişti.
5) Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (sav)’in en büyük ve daimî mucizesi-dir. Hem kelimeleri, hem anlamı, hem de taşıdığı yüksek hakikatlerleeşsiz bir mucizedir.