Kunut Duâları Ve Manaları

By | 11 Ağustos 2015

kunut-dualari-ve-manalariAllâhümme innâ nes’teînüke ve nes’tağfıruke venes’tehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüs’nî aleykelhayra küllehû rıeş’küruke ve lâ nekfüruke ve nah’leu ve net’rukü mey yefcüruk.
Allâhümme iyyâke, nâ’büdü ve leke nüsallî ve nes’cüdii ve ileyke nes’â. ve nah’fıdü ner’cû rahmeteke ve nahşâ azâbeke irine azâbeke bü’küffâri mül hık.
Manası: “Ey Allahım! Biz ancak senden yardım isteriz. Senden (günahlarımızı bağışlamanı) mağfiret etmeni diler, senden hidayet isteriz. Allahım! Sana imân eder, (günahlarımızdan) tevbe edip sana döneriz. İşlerimizde sana dayanır ve sana güveniriz. Seni bütün işlerimizle hayırla anar, sana daimi verdiğin bunca nimetlerden dolayı şükrederiz. Asla nankörlük yapmayız. Sana karşı nankörlük eden günahkarları bırakır ve onlardan ayrılırız. Onlarla olan rabıtamızı (bağlarımızı, ilişkilerimizi) keseriz.”
Ma’nâsı: “Ey Allahım! Biz ancak sana ibâdet ve kulluk ederiz. Ancak senin rızân için namaz kılar ve yalnız sana secde ederiz. Ancak sana koşar ue sana yaklaştıracak, senin rızana kavuşturacak şeylere koşarız. İbâbetlerimizi sevinçle yapar, rahmetinin ve ihsanının devamını ve çok olmasını isteriz. Yasak ettiğin şeyleri yapmayız ve azabından korkarız. Şüphe yok ki senin azabın kafirlere erişiridir (ulaşır).”
Bu Kunut duaları, vitir namazının son rekatında, zammı sûreden sonra okunur. (Yani; yatsı namazından sonra kıldığımız üç rekat vitir namazının en son rekatı olan üçüncü rekatında.) Fatihadan sonra bir sûre okuyup bitirince bu kunut dualarını okuruz. Kunut duâlarmın yeri vitir namazının son rek’atında okunan zamm- i sûreden sonra gelir.