Komşulara Karşı Görevler

By | 21 Nisan 2015

komsulara-karsi-gorevler    İslâm’ın üzerinde en çok durduğu konulardan biri de komşu haklarıdır. Çünkü insanlar toplu halde yaşadıklarından birbirlerine daima muhtaçtırlar. Büyük şehirlerde apartman hayatı yaşayan ve yıllarca birlikte oturdukları kapı komşusunu tanımayan insanların varlığından söz edilmektedir. Bu durum hiçte hoş değildir.Ancak insanların aldıkları eğitim, kültür, seviye farkı gibi şeyler onları bırbırlerine yaklaştırmayıp uzaklaştırmıştır.
Halbuki Resıılullah (sav) komşulukta dm, dil, ırk, bölge farkı gözetmeden komşularıyla iyi geçinmıştir. Ümmetinden de bunu istemiştir. Resûlullah (sav)’m komşulukla ilgili pek çok hadisleri vardır. Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır: “Cebrail (as) bana komşu hakkında o kadar aralıksız tavsiyede bulundu ki, komşuyu komşuya varis kılacağını zannettim.” (Buharı, Edeb 28; Müslim, Bin 140) Komşuluk hakkının ne kadar büyük olduğu, bu hadisten net bir şekilde anlaşılmaktadır. Komşusu kendisinden emin olmalıdır. Komşu, komşuya her yönden güvenmelidir. Bu konuda Resûlullah (sav) şöyle buyurmaktadır:
“Komşusu zararlarından emin olmayan kimse cennete giremez.” (Buharı, Edeb 29; Müslim, İman 73)