Kocanın Karısına Karşı Borçları

By | 23 Nisan 2015

kocanin-karisina-karsi-borclari    1. Mehir,
2. Nafaka,
3. Eşi birden fâzla ise aralarında adaleti gözetmek,
4. Makul davranmak ve iyi geçinmek.
Peygamber Efendimiz (sav)’e, kadının kocası üzerindeki hakları sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:
“Onlara yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, onları dövmeyin, onlara çirkin demeyin, kötü söz söylemeyin.” (Müslim)
Kadının maddî ihtiyaçları, nafakası erkeğe aittir. Bu da erkeğin malî durumuna göre değişir. Esas olan bunun, erkeğin mal! seviyesine göre olmasıdır. Koca eğer cimrilik eder de meşru ve maruf olan masrafı karşılamazsa kadın, ondan habersiz olarak kendisinin ve çocuklarının ihtiyacı için kocasının malından yeteri kadar harcayabilir. Hz. Peygamber (sav) buna izin vermiştir.
Kadını takbih etmemek, yani gerek kendisine, gerek yaptığı işlere çirkin dememek, beğenmemezlik etmemek. Bilindiği gibi bir kadına yapılabilecek en büyük hakaret ona çirkin demektir. Kadın ruhen, sürekli olarak güzelliğini ve kendi varlığını erkeğe kabul ettirmekle meşguldür. Ona güzel olduğunu söylemek ise büyük bir iyilik ve nezakettir.
Bunun yanında, hadîste kadına darılmamak, onu yalnız başına terketme- mek de yeralmaktadır. Kadınla iyi geçinmek Kur’an-ı Kerim’de de emredilmiştir: “Onlarla (hanımlarınızla) güzel geçinin. Şâyet kendilerinden hoşlanmadı- nızsa, sizin hoşlanmadığınız birşeye Allah birçok hayırlar koymuş olabilir.” (Nisa, 4/19)
Peygamber Efendimiz (sav)’in bu konuda birçok tavsiyeleri vardır: “Kadınlar hakkında birbirinize hayır tavsiye ediniz.”(Buharî ve Müslim) “Mü’min bir erkek mü’min kadına kızıp darılmasın. Eğer onun bir huyundan hoşlanmazsa başka bir huyundan memnun olabilir.” (Müslim)
Bir insanın her hareketi, her huyu başkasının hoşuna gitmeyebilir. Fakat iyi niyetli bir insan, başkasında, özellikle kendi eşinde hoşa gidecek nice huylar bulacaktır. Onlarla kendini memnun ve mesut etmelidir.
Kadın, kocasının kendisiyle meşgul olmasını ister. Devamlı surette kendi varlığının ve değerinin kocası tarafından kabul edilmesine ruhen muhtaçtır. Erkekten bu alâkayı göremeyince elbette üzülür. Her zaman ilgi bekler.
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur.
“İyilik yapacak hiçbir vesile bulamazsanız, evde eşlerinizle yatmanız da sizin için bir hayırdır.” (Müslim)
Kocaların eşlerini dövmemeleri gerekir. Hz. Peygamber (sav) kadınları kast ederek “Allah’ın kullarını dövmeyin” buyurdular. Bir müddet sonra Hz. Ömer (ra) gelerek şöyle dedi:
— Kadınlar kocalarına büsbütün kafa tutmaya başladılar.
Bunun üzerine Rasülullah (sav) onları dövmeye izin verdi. Bu sefer de kadınlar, Hz. Peygamber (sav)’in eşlerine gelerek kocalarından şikâyet etmeye başladılar. Nihayet Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu:
“Muhammed ailesine birçok kadın gelip gidiyor; kocalarından şikâyet ediyorlar. Hanımlarını dövenler, şüphe yok ki sizin hayırlı olanlarınız değildir.”