Kocanın Karısı Üzerindeki Hakları ve Kadının Vazifeleri

By | 22 Nisan 2015

kocanin-karisi-uzerindeki-haklari-ve-kadinin-vazifeleri    1- Evin ve kadının yiyecek giyecek ve sair ihtiyaçlarını karşılamak erkeğin görevidir. Bu görevlerine binaen erkek evin reisidir.
2- Kadın evinin muhafızıdır. Eşinin malını ve çocukların muhafazasını sağlar. Evini ve namusunu da haramdan korumak kadının mükellefiyetidir. Kur’an-ı Kerim de: “İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah (cc) kendi haklarını nasıl korudu ise, onlarda öylece göze görünmeyeni koruyanlardır” buyurmuştur. Ayetteki “gayb” tabiri göze görünmeyen yanierkeğin malı, aile sırları, namusu hatta kadının karnındaki çocuk anlamındadır. Kadının bunların muhafazı ile yükümlüdür. Bir hadis-i şerifte “Kadın beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, ırzını muhafaza eder ve kocasına itaat ederse cennet kapılarının dilediğinden girsin” buyurulur.
3- Kadın, bazı haller müstesna, aile düzenini bozmamalıdır. Hz. Muham- med (sav): “Hangi kadın zaruret olmaksızın kocasından boşanmak isterse cennet kokusu ona haram olur” buyurmuştur.
4- Eşlerin birbirine karşı olan muhabbeti için gereken şeyleri ihmal etmemelidir. Kadın kocasına karşı zevcelik görevini yapmamazlık edemeyeceği gibi, kocada karısına karşı kocalık vazifesini yapmaktan geri duramaz.
Eşler cinsî iktidar konusunda birbirini tanımalı ve ona göre hareket etmelidirler. Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Erkek zevcesini yatağına çağırdığı zaman zevce gelmezse sabahlaymcaya veya kocasının yatağına dönünceye kadar melekler ona lanet eder.” Bir gün Peygamber Efendimiz (sav)’in huzuruna bir kadın gelir ve kocası Safvan’dan: “Namaz kıldığımda beni dövüyor, oruç tuttuğum zaman orucumu bozduruyor…” diye şikayette bulunur. O anda Hz. Safvan (ra) da orada idi. Rasulüllah kendisine sorunca şöyle cevap erdi: Ey Allah’ın elçisi, namaz kıldığımda beni dövüyor, sözünün aslı şudur: O, namazında iki sûre okuyor, ben ise bunu men’ettim. Bunun üzerine Resulüllah (sav): “Bir tek sûre olsaydı insanlara kâfi gelirdi” buyurdu. Safvan devamla, oruç tuttuğum zaman bana orucumu bozduruyor, sözüne gelince, o devamlı oruç tutmak ister. Ben ise genç bir adamın,sabredemem, (yani cinsî münasebetten). Buna da Rasûlullah (sav) şöyle buyurdu: “Kadın kocasının izni olmadan (nafile) oruç tutmasın.” O halde farzlan yerine getirdikten sonra, kadının, sofuluk derecesine varacak ibadetleri eşine karşı olan görevlerine mani olmamalıdır, vazifesine mani olmamalıdır.
Bu durum aynen koca için de söz konusudur. Koca vazifesini yapmalıdır, îbn-i Hazm, eşlerin birbirlerine karşı olan bu vazifelerinin, üzerlerine farz olduğunu söyler. Bu konuda çekimser kalmak dindarlık değildir. Bilakis nefse, yaratılıştan mevcut kabiliyetlere zulüm ve haksızlıktır. Zevceye zulümdür. Zinaya, meşru olmayan hallere sebep olmaktır. Bir gün ashab-ı kiramdan üç kişi bir araya gelmiş, şöyle anlaşmışlar: Birisi: “Ben, yaşadığım müddetçe geceleri devamlı namaz kılacağım.” İkincisi: “Ben de ömrüm boyunca oruç tutacağım, hiç aralık vermeyeceğim.” Üçüncüsü: “Kadınlardan uzak kalacağım, hiç bir zaman evlenmeyeceğim.” Peygamber (sav) bundan haberdar olunca yanlanna gider ve şöyle buyurur: “Şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Dikkat ediniz! Allah (cc)’a yemin ederim ki Allah (cc)’dan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle iken ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyor, hem de uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”
Rasülullah (sav), Abdullah ibn- Amr ibni’l-As’a: “Senin gündüzleri oruç tuttuğunu, geceleri de namaz kıldığını haber aldım, öyle mi?” diye sormuştur. O’da evet ya Rasülullah” demesi üzerine Hz. Muhammed (sav): “Öyle yapma. Bazen oruç tut, bazen tutma. Geceleri hem namaz kıl, hem de uyu. Çünkü cesedinin üzerinde hakkı vardır, gözünün üzerinde hakları vardır, zevcenin de sende hakkı vardır.” buyurmuştur. Bu hadislerde söz edilen ibadetler farz ibadetlerin dışında kalan nafile ibadetlerdir.
Özetle şunu söylemek gerekirse kadının kocası için süslenmesi namusunu ve evini koruması, kocasından izinsiz nafile ibadet yapmaması, ev işlerini yerine getirmesi ve yatağını terk etmemesi kadının fıtratının ve aile huzurunun temel şartlandır.