Kıyamet Alâmetleri

By | 5 Temmuz 2015

kiyamet-alametleri   Kıyamet alâmetleri, bazı olağanüstü ve tuhaf birtakım olaylardır. Bunların zamanla meydana geleceğini Peygamber Efendimiz (sav) bildirmiştir.
Başlıcaları şunlardır:
1) Din konusunda bilgisizliğin yayılması, sarhoşluk veren şeylerin çokça içilmesi, zina ve benzeri kötülüklerin çoğalması, insanların bina yapma yarışına girmesi, öldürme olaylarının artması… Bunlara “Küçük Alâmetler” denir.
2) Müminleri nezleye tutulmuş ve kâfirleri sarhoş olmuş gibi yapacak bir dumanın ortaya çıkması.
3) Deccal adında bir şahsın türeyip tanrılık iddiasında bulunması ve sonra kaybolup gitmesi.
4) Ye’cüc ve Me’cüc adında iki milletin yeryüzüne yayılarak bir müddet bozgunculuk yapmaları.
5) Hz. İsa (as)’nın gökten inerek bir müddet Peygamberimiz (sav)’in şeria- tıile amel etmesi.
6) “Dâbbetü’l-Arz” denilen bir canlı mahlukun yerden çıkarak insanlara karşı sözler söylemesi.
7) Yemen taraflarından korkunç bir ateşin çıkarak etrafa dağılması.
8) Doğu ve batıda bir de Arap yarımadasında birer büyük yer çözüntüsü olması.
9) Güneşin az bir zaman için battığı yerden doğması.Bu alâmetlere de “Büyük Alâmetler” denir.
Bütün bu anlatılanlar, Yüce Allah (cc)’m kudretine göre, hiçbir zaman mkânsız sayılamaz. İşte, zamanı gelince görüp anlayacağımız kıyametin alâletle- ri bunlardır.
“Bütün bunları yaratmak Allah’a güç değildir.” (İbrahim, 14/20)