Kıran Haccının Yapılışı Nasıldır?

By | 13 Temmuz 2015

kiran-haccinin-yapilisi-nasildir   Hacc-ı kıran, tek ihramla, farz olan haccı ve umreyi birlikte yapmaktır.
Mîkat dışından gelen kimse, mîkat yerlerinden birine geldiğinde, hacc ile umreyi birlikte yapmaya niyet edip iki rekât namaz kılar. Sonra, “Ey Allahım! Ben hacc ile umreyi birlikte yapmak istiyorum, bunları bana kolaylaştır ve benden kabul buyur!” diye dua eder ve telbiyede bulunur. Artık ihramlıya yasak olan şeylerin tümü ona yasak olur.
Bu kimse, Mekke’ye girdiğinde önce umresini yapar: Bevtullah’ı tavaf eder, Safa ile Merve arasında sa’y eder. Sonra, ihramdan çıkmadan haccın menasikini yerine getirir. Bayramın birinci günü Akabe cemresine taş attıktan sonra, hacc ile umreyi birlikte yapmanın şükrü olarak kurban keser ki bu vaciptir. Ondan sonra saçının uçundan birazcık keser, böylece ihramdan çıkmış olur. Bu kurbanı bulamazsa, arife gününden önce 3 gün, memleketine döndükten sonra da 7 gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutar.
Hacc-ı kırana niyet eden kimse, umreyi yapmadan Arafat’a giderse, umresi bozulmuş olur. Artık kendisine şükür kurbanı gerekmez. Ancak, niyet ettiği umreyi bozduğundan, onu kaza etmeli ve ceza kurbanı kesmelidir.