Kevser Havzı Nedir?

By | 14 Nisan 2015

kevser-havzi-nedirHadislerde bildirildiğine göre Kıyamet gününde her peygambere ihsan edilecek bir havuz vardır. Peygamber Efendimiz’e (sallallahu aleyh ve sellem) verilen havuzun suyu ise, rengi sütten beyaz, kokusu miskter daha güzel olup bu sudan bir kere içen bir daha susamayacaktır. Kıyamet gününde bu havzın başına ilk varıp ondan su içen Resûlullah Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) olacaktır. Sırasıyla Allah yolunda çaba sarf eden ve İslâm’a hizmette bulunan mü’minler bundan istifade edeceklerdir. Hadislerde havzın başında cereyan edecek hadiselerle ilgili olarak şu bilgiler de yer alır: Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) burada ümmetini beklerken, hayattayken gördüğü ve bildiği bazı insanların Cehennem’e doğru götürüldüğünü gördüğünde, ‘Onlar benim ashabım ya Rabbî!’ diye ıstırap duyacağı, bunun üzerine O’na ‘Onların istikametlerini koruyamayıp sonradan geriye (eski hallerine) döndükleri, çizgi dışına çıktıkları’ haber verilecektir.
Kur’ân’da “Şüphesiz ki biz sana Kevseri verdik.” (Kevser sûresi, 108/1) âyetinde geçen Kevser de, tefsirlerde umumiyetle havuz olarak yorumlanmıştır. Bu sebeple de Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve sellem) Kıyametteki havuzu için, ‘Havz-ı Kevser’ denilmiştir.