Kelime Olarak Âhiret

By | 14 Nisan 2015

kelime-olarak-ahiretÂhiret lâfzı, “ e-h-r” kökünden ism-i fâil olan “(âhir” kelimesinin müennesidir. ‘Evvel’in karşıtı bir sıfat olan bu kelime ‘son, sonra gelen anlamına gelmekte olup çoğulu “ evâhir”dir.

Âhirete, âhiret denilmesinin sebebini izah sadedinde ise iki yaklaşım vardır. Bunlardan birincisi, âhiretin, kendisinden evvel olan dünya hayatından sonra gelmesidir. İkinci görüşe göre ise, varlıklara ve onları kuşatan hayat boyutuna yakın olması anlamında içinde bulunduğumuz hayata dünya, uzak ve sonradan gelecek olana da âhiret denilmiştir.