Karia Suresinin İzahı

By | 6 Ağustos 2015

karia-suresinin-izahiBu Sûre-i Celîle, kıyâmet gününün dehşetinden bahsetmektedir. Bir takım kimselerin Cennete, bir kısımlarının Cehenneme girecekleri bildiriliyor.
Allâh, sevdiği âmel-i salih elverişli iş ve hareketlerde bulunan, Allâh yolundan ayrılmayan kullarına o kadar çok verecek ki, onları hoşnut edecektir. Bu dünyada nefis ve şeytanın yolunda gidenler de Cehennemin en kızgın yerini boylayacaklardır.
Kıyâmetin dehşetinden dağlar, hallacın attığı pamuk gibi gökte uçuşacak, insanlar ateşe koşan kelebekler gibi uçuşaçak!… İşte böyle dehşetli, çetin, zorluklu bir gün vardır. İnsanım diyen kendisini bu çetin günde Allâhın hoşnut edeceği kulların sınıfına girebilmek yollarını aramalı ve o yüce yolun yolculuğu için çalışmalıdır.