Kâria Sûresi

By | 8 Ağustos 2015

karia-suresiOkunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Elkâri’atü  [1], Melkâri’ah [2]. Ve mâ edrâke melkâri’ah [3]. Yeume yekûnünnâsü kel-ferâşilmebsûs [4]. Ve tekünûlcibâlü kel’ıhnil-menfûş [5]. Fe emmâ men sekulet meuâziynüh [6]. Fehüvefî lyşetir râdiyeh[5] . Ve emmâ men haffet meuâziynühû [8]. Fe ümmühû hâviyeh [9].Ve mâ edrâke mâhiyeh [10]. Nârun hâmiyeh  [11].
Ma’nâsı: Felâket kapısını çalacak olan Kıyamet. Nedir o felâket kapısını çalacak olan Kıyamet. O Felâket kapısını çalacak olan (Kıyâmetin, dehşet ve azametini) sana bildiren nedir? O gün insanlar, çırpınıp dağılan kelebekler (Pervaneler) gibi olacak. Dağlar da atılmış pamuk (yün) gibi olacak. İşte o vakit, kimin tartıları (iyilikleri) ağır gelmişse. Artık o hoşnut (olacağı) bir hayata (kavuşmuş)tur. Fakat kimin tartıları (iyilikleri) hafif gelirse. Artık onun yeri (Anası) Hâviyedir. Bildin mi Hâviye nedir? O kızgın bir ateştir…