Kâfirûn Sûresi

By | 7 Ağustos 2015

kafirun-suresi

Okunuşu: Bismillâhir’Rahmânir’Rahiym
Kul yâ eyyühel-kâfırûn [1], Lâ â’büdü mâ tâbüdûn [2]. Ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd [3]. Ve lâ ene âbidüm mâ âbedtüm [4]. Ve lâ entüm âbidûne mâ â’büd [5]. Leküm dînüküm veliyedîn [6].
Ma’nâsı: “Habibim de ki: Ey kâfirler! Ben sizin tapmakta olduklarınıza (putlara) tapmam. Siz de, benim ibadet etmekte olduğuma (Allâh’a) ibadet etmezsiniz. Zaten ben sizin tapmış olduklarınıza tapan değilim. Siz de hiçbir zaman benim ibadet etmekte olduğuma (Allâh’a) ibadet ediciler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim bana.”