Kadir Sûresi

By | 6 Ağustos 2015

kadir-suresiOkunuşu: BismilIâhir’Rahmânir’Rahiym
înnâ enzelnâhüfi leyletilkadr [1]. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr [2]. Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr [3]. Tenezzelülmelâiketü verrûhu fıyhâ loi’izni rabbihim min külli emr [4]. Selâmün hiye hattâ matla’üfecr [5].
Manası: “Şüphesiz biz, onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik [1]. Bildin mi, nedir Kadir gecesi [2]. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır [3]. O gecede melekler ve Ruh (Cebrail), Rablarının izniyle, her iş için arka arkaya iner [4]. O gece, fecrin doğuşuna kadar selâmettir [5].”