Kadir Gecesini Ramazan’ın Son Yedi Gününde Aramaya Teşvik

By | 14 Haziran 2015

kadir-gecesini-ramazanin-son-yedi-gununde-aramaya-tesvik    Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem) Kadir gecesi hakkında şöyle buyurmuştur:
“Onu son on günde arayın. Şayet sizden biriniz onu bulma hususunda zayıf düşer veya aciz kalırsa son yedi günden başka bir zamanda onu aramasın.” (Beyhakî, Sünen-i Kübrâ: 4/311)
Ubâde bin Sâmit (Radiyallahu Anh) şöyle anlatıyor:
Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem) bize Kadir gecesini bildirmek için dışarı çıkmıştı. Fakat iki Müslüman aralarında çekişiyorlardı. Allah Kesulü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
“Size Kadir gecesini haber vermek için çıkmıştım. Ama, falan ve filanın çekişmesi yüzünden onun tarihi kaldırıldı. Belki de böyle olması Allah katında daha hayırlıdır. Artık onu, beşinci, yedinci, ve dokuzuncu gecelerde arayın.” (Beyhakî, Süneni Kübra: 4/311)
Ebû Berke (Radiyallahu Anh), Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellemfin şu hadisinden sonra:
“Artık ben Kadir gecesini yalnızca Ramazan ın son on gününde arayacağım, der ve Allah Resûlünün şöyle buyurduğunu nakleder:
“Kadir gecesini Ramazan ın son on gününde; son dokuzunda, son yedisinde, son beşinde, son üçünde veya son gecesinde arayın.” (Buhârî, Sahîh: 3/ 60)
Ebû Berke (Radiyallahu Anh) Ramazan’m ilk yirmi gününde, senenin diğer günlerinde kıldığı gibi kılardı. Son on gün girdiğinde ise ibadeti artı rırdı.
Hadis-i Şerifte geçen “kalan dokuz”dan maksai Ramazan’ın yirmisinden sonra kalan günlerinin dokuzuncudur. Zikrettiğimiz diğer sayılar da böy ledir. Bununla beraber Hadis-i şerif bizden, son on günün tek gecelerinde aramamızı ister. Aynı şekilde maksat, Ramazan’m yirmisinden sonra kalan günlerinin yirmi ikinci, yirmi dördüncü… gibi çift günleri de olabilir. Çünkü ayın sonundan itibaren sayıldığı zaman bu çiftler tek olur.
Ebû Nazra (radiyallahu anha), Ebû Saîd (Radiyallahu Anh) şöyle der:

“Sizler Allah Resûlü (Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’in Ashabı, Kadir gecesinin gününü bizden daha iyi bilirsiniz; onu nasıl sayacağız?”
Ebû Saîd (Radiyallahu Anh) da:
“Evet, biz, bunu bilmeye sizden daha layığız. Yirmi birinci gece geçtiğinde, sonrasında gelen beşinci gecedir.” buyurmuştur.”
Başka bir rivayette ise şöyle geçmektedir:
“Yirmi birinci gece geçtiğinde, sonrasında gelen dokuzuncu gece, yirmi üçüncü gece geçtiğinde, sonrasında gelen yedinci gece, yirmi beşinci gece geçtiğinde, sonrasında gelen beşinci gecedir.” buradan anlaşılıyor ki, Kadir gecesi son on güniiıı Irk gecelerindedir.
(Sallâllahu Aleyhi ve Sellem)’den şöyle naklediyor:
“Kadir gecesini Ramazan ın on yedinci gecesinde, yirmi birinci gecesinde ve yirmi üçüncü gecesinde arayın.”
Sonra sustu. (Beyhakî, Süneni Kübrâ, 4/310)