Kadir Gecesi Namazı Nasıl Olmalıdır?

By | 14 Temmuz 2015

kadir-gecesi-namazi-nasil-olmalidir    Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rasladığı kuvvetli tercih edilen gece Kadir Gecesidir, pek mübarek bir gecedir.
Kur’an-ı Kerim, bu geceden başlayarak Peygamber Efendimize inmiştir. Bu geceyi ibadetle geçirmenin sevabı çoktur. Bu gecenin bir anı vardır ki, ona raslayan bir dua muhakkak kabul olunur. Bu şerefli gecede, teravihden sonra bir müddet daha ibadette bulunulması, nafile namaz kılınması, bu geceyi ibadetle geçirmek demektir.
Deniliyor ki, kadir gecesi namazının en azı iki rekât, ortası yüz rekât ve en çoğu da bin rekâttır. Bu namaz iki rekât kılındığı takdirde her rekâtin- de iki yüz ayet okunmalı, yüz rekâta kadar kılındığı zaman her rekâtinde Fatiha Sûresinden sonra “Kadir sûresi” ile üç defa da İhlâs sûresi okunup her iki rekâtta bir selâm verilmelidir. “Allahümme inneke afüvvün tühibbu’l-afve fa’fü anni = Allah’ım! Sen affedicisin, bağışlamayı seversin; beni affet,” duası da tekrarlanmalıdır.
Bu namazın bu şekilde kılınacağına dair rivayetler pek kuvvetli değildir. Asıl maksad, bu geceyi mümkün olduğu kadar ibadetle geçirmektir. Bu kutsal gecede elden geldiği kadar, diğer nafile namazlar gibi namazlar kılmabilir. Bununla beraber ağır ve zor davranışlardan kaçınılması daha faziletlidir.