Kadir Gecesi Hakkında

By | 19 Haziran 2015

kadir-gecesi-hakkinda-2    Kadir gecesinin kadrini, Kur’an-ı Kerim’in “Kadr Suresi” gayet açık bir üslup ile anlatmaktadır. Bu surenin bir ayet-i celilesinde Allah (c.c.) şöyle buyurur:
“Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”
Efendimiz (s.a.v.)’in mübarek sözlerinden pek çoğunda, Kadir gecesinin çok hayırlı bir gece olduğu ve Ramazan ayının 27. gecesine tesadüf ettiği belirtilmiştir.
Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Eğer cennetten bir odam çıksa ve bütün dünya ehli de ona misafir olmak isterse o hepsini yedirir içirir; giydirir. İşte Kadir gecesi de Hakk’ın misafirlerinden biridir. Onun ziyafeti bütün dünya halkına yeter. Mahlukatın tümü Allah’ın misafiri ve kullarıdır. Onun keremi onlara yetmez mi, cömertliği onlara kâfi gelmez mi?”
Efendimiz (s.a.v.) Kadir gecesinde neler yapılacağını, zaman zaman ümmetine ve özellikle mü’mirilerin anneleri olan hanımlarına söylemiştir. Hz. Aişe validemiz şöyle anlatıyor:
“Allah Resulü (s.a.v.) bir akşam odama girdi. Ben ise yatağımı serdim, uyumaya hazırlanıyordum. Şöyle buyurdular:
- Ey Aişe! Bu gece şu dört ameli işlemeden uyuma:
a. Kur’an-ı Kerim’i bir defa olsun hatmet.
b. Peygamberleri, kıyamet gününde kendine şefaatçi kıl.
c. Bütün müslümanların rızasını kazan.
d. Hac ve umre yapmadan uyuma.
Allah Resulü (s.a.v.) bunları söyledi ve hemen namaza durdu. Ben de kalkıp yatağın içine oturdum. Resulüllah (s.a.v.) namazını bitirinceye kadar bekledim. Nihayet Allah Resulü (a.s.) namazını bitirip selam verince sordum:
- Ya Resulellah! Anam babam sana feda olsun, bana dört şeyi yapmadan uyumamamı emrettiniz. Ama ben, bu kadar işi bu kısa zamanda nasıl yapabilirim? Bir çare göstermediniz.
Bunun üzerine Allah’ın Resulü (a.s.) tebessüm ederek şöyle buyurdular:
- Ey Aişe! Dediklerimi yapman o kadar güç bir iş değildir. Çaresi şudur:
a. Üç kez İhlas Suresi1ni okursan, Kur’an’ı bir defa hatmetmiş sevabı alırsın.
b. Bana ve diğer peygamber kardeşlerime salat ve selam okursan, bizler kıyamet gününde sana şefaatçi oluruz.
c. Mü’min kardeşlerinin Allah’ın affına mazhar olmaları için istiğfar okursan, onların hepsinin rızasını kazanırsın.
d. “Sübhânellâhi el hamdü lillâhi ve lâ ilahe illellâhü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete İllâ billâhil aliyyll azıym” teşbihini okumaya devam edersen, bir hac ve umre yapmış kadar ecir kazanırsın.”
Kadir gecesinin zamanı hususunda âlimler arasında ihtilaflar doğmuştur. Kimi son on günde Kadir gecesinin aranması gerektiğini savunurken, bazıları daha değişik zamanlar ileri sürmüşlerdir. Aslında Ramazan ayı boyunca bütün gecelerde Kadir gecesinin araştırılması gerekir.
Kadir gecesinin sessiz ve sakin, fırtınasız, ne fazla sıcak, ne fazla soğuk, uyanık bulunan kimselere huzur ve huşu bahşettiği, sabahleyin doğan güneşin saçtığı ışınların gözleri tırmalamadığı çeşitli âlimlerce ileri sürülmüştür.
Ramazan gecelerinde çok ibadette bulunulmasını temin için, o gecenin hangi gecede olduğu gizlenmiştir.